tirsdag 12. januar 2016

Manipulasjonsoppgave "Store Vennlige Kjempe"

Vi fikk i oppgave å illustrere kapittelet "HVEM" fra boken "Store Vennlige Kjempe" av Roald Dahl. Vi skulle fokusere på kjempen i oppgaven. Jeg har tatt alle bildene selv og manipulert dem sammen i Photoshop CS6. Her er illustrasjonen:

Our task was to illustrate the chapter "WHO" from the book "Big Friendly Giant" by Roald Dahl. We were going to focus on the giant in the task. I took all the pictures myself and edited them together in Photoshop CS6. Here is the illustration:

Siden den snakker om månen i kapitellet, antok jeg at det var natt. Jeg har valgt å illustrere slutten av kapittelet: "Hun løp tvers gjennom sovesalen, hoppet ned i sengen sin og gjemte seg under teppet. Der lå hun, sammenkrøpet og stille som en mus, og skalv over hele kroppen." Jeg ønsket å få frem frykten som Sofie føler da kjempen kommer bort til hennes vindu. Lyset kommer fra kjempens lysende øye.

I assume it takes place during the night, since the book talks about the moon in the same chapter. I chose to illustrate the end of the chapter: "Sophie gave a yelp and pulled back from the window. She flew across the dormitory and jumped into her bed and hid under the blanket. And there she crouched, still as a mouse, and tingling all over." I wanted to show the fear Sophie feels when the giant approaches her window. The lightsource is from the giant's glowing eye.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar