torsdag 26. november 2015

Manipulasjon - øvelse

Vi skal begynne med en større manipulasjonsoppgave senere, så vi trengte litt øvelse. Øvelsesoppgaven gikk ut på å manipulere oss selv inn på et bilde mens vi "klatrer opp eller kommer ut" av noe. Her er de to bildene jeg har manipulert:

We are going to have a bigger task regarding photo manipulation later, so we needed to practice a bit. The practice task was to manipulate ourselves into the photo while we "climbed out of/came out of something". So these are the two pictures I've manipulated:


torsdag 5. november 2015

Linosnitt

Linosnitt er en grafisk høytrykksteknikk hvor man skjærer vekk den delen av linoplaten som ikke skal bli farget (så den delen som blir fjernet blir hvit på trykket). Vi fikk i oppgave å lage et linosnitt med temaet "mennesker i rom". Jeg hadde dette bilde som utgangspunkt:

Linocut is a graphical technique where one cuts away the linoleum  that will not be coloured (so the area that is removed will turn out white on the print). Our task was to make a linocut with the theme"humans in room". I had this image as a base:

Etter vi hadde valgt et bilde, skulle vi speilvende det, gjøre det sort-hvitt (mulgens forenkle det litt) før vi tegnet omrisset på bakepapir. Deretter skulle vi overføre det til linoplaten med blåpapir mellom. Etter det skulle vi varme platen og begynne å skjære ut områdene som skulle være hvit på trykket.

After we had chosen a picture, we were to mirror it, change it to black and white (perhaps simplify it a bit) before we drew out the contours on parchment paper. Then we were going to transfer it to the linoleum plate with carbon paper between. After that, we were going to heat the plate and start removing the areas that were supposed to be white on the print.
Helt til slutt er det ferdige resultatet (jeg trykket mye mer enn bare tre trykk, men dette er de tre beste. Er bedre med for mange enn for få). Jeg hadde et uhell hvor jeg kuttet av skyggen under lippen, og det lilla trykket er før jeg fikk limt på en bit under lippene.

Here is the finished result (I printed more than just three prints, but these are the three best ones. It's better to have too many than too few). I had an accident where I cut off the shadow under the lip, and the purple print is from before I managed to glue another piece on the plate under the lips.