tirsdag 10. mai 2016

Portrett

Vi fikk i oppgave å ta portrettbilder med stativ. Vi skulle ta ett portrett innendørs ved et vindu. Her skulle vi utnytte det naturlige lyset så best som mulig. Så skulle vi ta 2-3 portrettbilder utendørs med bruk av reflektor. Her er det første bildet:

Our task was to take a portrait with the use of a camera stand. One portrait was to be taken inside by a window. In that portrait we were going to use the natural lighting in the best possible way. Then we were going to take 2-3 pictures outside with the use of a reflector. Here is the first picture:

Jeg har valgt å la modellen se vekk for å skape en mer hemmelighetsfull stemning. Ansiktsuttrykket skal vise en seriøs stemning hos modellen, hvor de matte fargene og skitten på vinduet forsterker dette. Den mørke jakken og bakgrunnen gjør at ansiktet kommer mer frem, noe som jeg synes var viktig ettersom det bare er halve fjeset som vises.

My choice was to let the model look away to create a more secretive mood in the picture. Her facial expression was going to show a serious mood with the model, where the faded colours and the dirt on the window will empower this. The dark jacket and background makes the face stand out more in the picture, which I thought was important as only half of the face was showing.

 (Hvit side av reflektor er brukt / A white reflector has been used)

 (Ingen reflector brukt / No reflector has been used)

 (Gull side av reflektor / Golden reflector has been used)

Her ser vi forskjellen en reflektor gjør på et bilde. Fargen av gull kommer tydelig frem på modellens hud og singlet. I mine portrettbilder har jeg valgt å bruke komplementærkontrasten rød og grønn for å skape harmoni i bildet. Modellens armer treffer kantene av bildet for å fylle ut formatet. Men for å fortsatt ha litt "luft"i bildet ogforsterke effekten av ro i bildet, er hodet plassert i det gylne snitt.

Here we see the difference between the use of  a reflector. The colour of gold really shows on the models skin and tank top. I've chosen to use the complementory contrast red/green in my portraits to create harmony. The model's arms touch the edge of the picture  to fill out the format. Her head is placed in the golden ratio to still have some "air" in the picture and to empower the effect of peace in the picture.


Det var også en del av oppgaven å finne ut hvordan våres perfekte og kreative protrett ser ut. Jeg endte opp på dette portrettbildet. Her er bakgrunnen også dradd med inn i forgrunnen. Gull siden av reflektoren er brukt på en måte hvor den fordeles jevnt utover huden til modellen, både på hender og på fjeset. Formatet er også utenom det standard stående formatet til portrettbilder.

It was also part of the task to find out perfect and creative portrait. I ended up on this portrait. Here, the background has been pulled into the foreground with the model. The golden reflector was in use and it was divided evenly on the skin, both on her hands and face. The format is also not the standard "standing" format that is used for portraits.