torsdag 17. september 2015

 Bybilder

Denne gangen fikk vi i oppgave å ta bybilder i Bergen by. Vi skulle velge ett nærbilde og ett avstandsbilde. Her er bildene jeg har valgt:

This time we got the task to take pictures in the city of Bergen. We had to choose one closeup and one establishing/far shot. Here are the pictures I've chosen:

Eksponeringstid: 1/160 sek.
ISO-hastighet: ISO-200
Brennvidde: 18 mm.

Da jeg fant avisen med tittelen "perspektiv" var det helt klart hva jeg ønsket å oppnå med dette bildet. Jeg ønsket et perspektivbilde med avisen og tittelen i fokus. Motivet ligger midt i bildet og er tatt i froskeperspektiv for at motivet skal bli blikkfanget i bildet. Den lyse avisen står i kontrast til den mørke asfalten.

Exposure: 1/160 sec.
ISO: ISO-200
Focal length: 18 mm.

When I found the newspaper with the title "perspective", it became quite clear what I wanted to achieve with this picture. I wanted a perspective view with the newspaper and its title in focus. The motif is placed in the middle of the picture. I also used a low angle perspective to make the newspaper eye-catching. The bright newspaper is in contrast to the dark asphalt.


Eksponeringstid: 1/1250 sek.
ISO-hastighet: ISO-200
Brennvidde: 24 mm.

Her er mitt avstandsbilde. Dette bilde føler jeg virkelig viser bylivet i Bergen på en god måte. Jeg har brukt fugleperspektiv i dette bildet for å skape spenning. Tross for spenningen, skaper fargene på byggene en ro i bilde. Været gjorde det dessverre vanskelig å finne en balanse mellom byggene som er dekket av skygge og de som ligger i solen.

Exposure: 1/1250 sec.
ISO: ISO-200
Focal length: 24 mm.

Here is my establishing shot. I feel that this picture truly shows the city life of Bergen in a good way. I used a high angle perspective in this shot to create tension. Despite the tension, the colours on the buildings create a certain peace in the picture. Unfortunately, the weather made it difficult to find a balance between the buildings that are covered by shade and the ones that lies in the sun.