torsdag 10. desember 2015

Dører i Bergen

Vi fikk i oppgave lage en plakat av dører i Bergen. Plakaten min er 60x90 cm stor. Vi skulle også inkludere "Dører i Bergen" som en tekst. Her er mine to tidligste forslag:

Our task was to make a poster about doors in Bergen. My poster is 60x90 cm big. We were also going to include the text "Doors in Bergen" ("Dører i Bergen" in Norwegian). Here are the two earliest suggestions to the poster:


Etter jeg hadde laget dem fikk vi vite at vi skulle ha 20 dører. Jeg hadde 16 på den første og 15 på den andre. Jeg var veldig fornøyd med komposisjonen i plakat nummer 2, men måtte endre på den pga kravene til oppgaven. Denne plakaten er resultatet og svaret på oppgaven: 

After I made the posters, we got to know that we needed 20 doors on our posters. I had 16 on the first one and 15 on the second one. I was very happy about the composition in the second poster, but it had to be changed because of the criteria of the task. This is the final result:

Jeg liker ikke denne plakaten like godt, og jeg føler at teksten får for mye plass i forhold til det den burde få. Dørene forsvinner litt. Så når det gjelder komposisjon, så føler jeg at mine tidligere plakater er bedre. Når det gjelder å oppfylle kravene til oppgaven, føler jeg at den siste plakaten er bedre.

I don't like this poster as well, and I feel that the text gets too much space in comparison to what it should get. The doors kinda disappear a bit. I feel that when it comes to composition, my earlier posters (the ones at the top) are better. When it comes to fulfilling the task criteria, I personally like the last one better.

torsdag 26. november 2015

Manipulasjon - øvelse

Vi skal begynne med en større manipulasjonsoppgave senere, så vi trengte litt øvelse. Øvelsesoppgaven gikk ut på å manipulere oss selv inn på et bilde mens vi "klatrer opp eller kommer ut" av noe. Her er de to bildene jeg har manipulert:

We are going to have a bigger task regarding photo manipulation later, so we needed to practice a bit. The practice task was to manipulate ourselves into the photo while we "climbed out of/came out of something". So these are the two pictures I've manipulated:


torsdag 5. november 2015

Linosnitt

Linosnitt er en grafisk høytrykksteknikk hvor man skjærer vekk den delen av linoplaten som ikke skal bli farget (så den delen som blir fjernet blir hvit på trykket). Vi fikk i oppgave å lage et linosnitt med temaet "mennesker i rom". Jeg hadde dette bilde som utgangspunkt:

Linocut is a graphical technique where one cuts away the linoleum  that will not be coloured (so the area that is removed will turn out white on the print). Our task was to make a linocut with the theme"humans in room". I had this image as a base:

Etter vi hadde valgt et bilde, skulle vi speilvende det, gjøre det sort-hvitt (mulgens forenkle det litt) før vi tegnet omrisset på bakepapir. Deretter skulle vi overføre det til linoplaten med blåpapir mellom. Etter det skulle vi varme platen og begynne å skjære ut områdene som skulle være hvit på trykket.

After we had chosen a picture, we were to mirror it, change it to black and white (perhaps simplify it a bit) before we drew out the contours on parchment paper. Then we were going to transfer it to the linoleum plate with carbon paper between. After that, we were going to heat the plate and start removing the areas that were supposed to be white on the print.
Helt til slutt er det ferdige resultatet (jeg trykket mye mer enn bare tre trykk, men dette er de tre beste. Er bedre med for mange enn for få). Jeg hadde et uhell hvor jeg kuttet av skyggen under lippen, og det lilla trykket er før jeg fikk limt på en bit under lippene.

Here is the finished result (I printed more than just three prints, but these are the three best ones. It's better to have too many than too few). I had an accident where I cut off the shadow under the lip, and the purple print is from before I managed to glue another piece on the plate under the lips.

fredag 30. oktober 2015

Utstillingen "A Movable Beast"

I dag gikk vi på utstillingen "A Movable Beast" av fotograf Helge Skodvin på Naturhistorisk Museum. Utstillingen var veldig orginal. Det var en liten utstilling med mye å by på. Dette var en utstilling jeg virkelig anbefaler.

 (Det er ikke lett å ta en selfie med speilreflekskamera, just saying! Så her er et ikke-fullt så bra bilde av meg og mitt forsøk på å ta en selfie med speilrefleks. )

mandag 12. oktober 2015

Høstbilde

Vi fikk i oppgave å ta "det perfekte høstferiebilde". Vi fikk lov til å redigere bildet vårt litt, og jeg brukte Photoshop CS6 for å forandre på fargene.

We were given the task to take "the perfect autumn break picture". We were allowed to edit our picture a bit, and so I used Photoshop CS6 to edit the colours.


Eksponeringstid: 1/15 sek.
ISO-hastighet: ISO-400
Brennvidde: 24 mm.

Høsten er ofte en god blanding av grønn, gul, oransje og røde blader. Den halve S-formen skaper harmoni i bildet. Vi ser at trærne har mistet noen av bladene sine, og dette er et typisk trekk ved høsten. Etter litt justeringer på fargene, synes jeg dette bilde ble en god representasjon av høsten og dens fargefulle natur.

Exposure: 1/15 sec. 
ISO: ISO-400 
Focal length: 24 mm.

Autumn is often a good mix between green, yellow, orange and red leaves. The half S-shape on the road creates harmony in the picture. We see that the trees have lost a couple of leaves, and this is a typical trait the autumn brings. I think that, after some adjustments regarding the colours, this picture ended up as a good representation of autumn and its colorful nature.

torsdag 17. september 2015

 Bybilder

Denne gangen fikk vi i oppgave å ta bybilder i Bergen by. Vi skulle velge ett nærbilde og ett avstandsbilde. Her er bildene jeg har valgt:

This time we got the task to take pictures in the city of Bergen. We had to choose one closeup and one establishing/far shot. Here are the pictures I've chosen:

Eksponeringstid: 1/160 sek.
ISO-hastighet: ISO-200
Brennvidde: 18 mm.

Da jeg fant avisen med tittelen "perspektiv" var det helt klart hva jeg ønsket å oppnå med dette bildet. Jeg ønsket et perspektivbilde med avisen og tittelen i fokus. Motivet ligger midt i bildet og er tatt i froskeperspektiv for at motivet skal bli blikkfanget i bildet. Den lyse avisen står i kontrast til den mørke asfalten.

Exposure: 1/160 sec.
ISO: ISO-200
Focal length: 18 mm.

When I found the newspaper with the title "perspective", it became quite clear what I wanted to achieve with this picture. I wanted a perspective view with the newspaper and its title in focus. The motif is placed in the middle of the picture. I also used a low angle perspective to make the newspaper eye-catching. The bright newspaper is in contrast to the dark asphalt.


Eksponeringstid: 1/1250 sek.
ISO-hastighet: ISO-200
Brennvidde: 24 mm.

Her er mitt avstandsbilde. Dette bilde føler jeg virkelig viser bylivet i Bergen på en god måte. Jeg har brukt fugleperspektiv i dette bildet for å skape spenning. Tross for spenningen, skaper fargene på byggene en ro i bilde. Været gjorde det dessverre vanskelig å finne en balanse mellom byggene som er dekket av skygge og de som ligger i solen.

Exposure: 1/1250 sec.
ISO: ISO-200
Focal length: 24 mm.

Here is my establishing shot. I feel that this picture truly shows the city life of Bergen in a good way. I used a high angle perspective in this shot to create tension. Despite the tension, the colours on the buildings create a certain peace in the picture. Unfortunately, the weather made it difficult to find a balance between the buildings that are covered by shade and the ones that lies in the sun.

mandag 31. august 2015

Selvpresentasjon

Vi fikk i oppgave å presentere oss selv. Vi kunne lage enten en plakat eller en film, jeg valgte da film. Figurene og tegningene i videoen er laget i Photoshop CS5.5.
(Det kan være jeg legger til engelsk teksting senere!)

We were given a task about presenting ourselves. We could make either a poster or a movie. I chose the movie. The figures and drawings in the video are made in Photoshop CS5.5
(I might add English subtitles later!)