torsdag 28. januar 2016

Informasjonsplakat

Vi fikk i oppgave å lage en informasjonsplakat for å bli kjent med verktøyene i Photoshop. Her er mine plakater:

We got a task to make an information poster to get to know the tools in Photoshop. Here are my posters:

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar