fredag 19. februar 2016

Camera Obscura

I dag lagde vi i Trykk og Foto vår egen Camera Obscura. Camera Obscura er en slags form for projeksjonsapparat. Vi dekket til vinduene i klasserommet med sorte lerret og bossposer for å unngå at det ble sluppet inn lys. Vi hadde papp med et hull i hvor lyset utenfra skulle komme gjennom. Vi hang opp et hvitt papir ikke langt unna hullet.

Today we made our own Camera Obscura in Print and Photography. Camera Obscura is a kind of projector. We covered the windows in our classroom with black screens and trash bags to avoid light from coming in. We had a cardboard paper with a hole in it where the light was going to come through. We hung a white screen not far from the hole.


Blenderåpning: f/8
Eksponeringstid: 30 sek.
ISO-hastighet: ISO-1600


Aperture: f/8
Exposure: 30 sec.
ISO: ISO-1600

Retusjeringsoppgave

Denne gangen var oppgaven å finne et gammelt bilde og redigere bort skrammer og slikt på bildet. Bildet jeg har valgt er et bilde fra enten 1959 eller 1960. Det ble tatt i Modalen av min morfar. De på bildet er min mormor og min mor.

This time our task was to find an old photograph and edit away damages and such from the picture. The photograph I've chosen is from either 1959 or 1960. The photograph was taken in Modalen by my grandfather. The ones in the picture are my grandmother and mother.

Orginalbilde / The original photograph

Retusjert bilde / Edited photograph