søndag 31. januar 2016

Alfabetet

Oppgaven vår var å lage en collage/montasje med "bokstaver" som har oppstått enten naturlig eller tilfeldig i naturen. Enten organisk  eller mekanisk. 

Our task was to make a collage/montage with "letters" that have formed either naturally or by a random cause in nature. Either organic or mechanic.
I denne collagen har jeg valgt å blande naturens bokstaver sammen med bokstaver som er menneskeskapt. Dette er for å skape en spenning of uforutsigbarhet i den ellers forutsigbare komposisjonen. Jeg har valgt en ganske stram komposisjon, hvor jeg har 1 cm mellom alle bildene, med unntak av de to siste radene, hvor det ble mer. For å "dekke til" dette tomrommet har jeg valgt å ha en mørk bakgrunn hvor man kan skimte snødekket natur. For å ikke ha en helt symmetrisk og stram komposisjon, har jeg valgt å la den første bokstaven være større og ta opp mer plass rundt seg.

In this collage I've decided to mix the letters of the nature together with the ones created by humans. This is to create a tension and an unpredictable feeling in the otherwise predictable composition. I've chosen a very traditional composition, where I have 1 cm between every picture with the exception of the two last rows, where it increased. To "cover" this emptiness, I chose a dark background where one could also spot  snowy nature. To break a bit with the symmetrical composition, I decided to let the first letter be bigger and take more space.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar