søndag 31. januar 2016

Alfabetet

Oppgaven vår var å lage en collage/montasje med "bokstaver" som har oppstått enten naturlig eller tilfeldig i naturen. Enten organisk  eller mekanisk. 

Our task was to make a collage/montage with "letters" that have formed either naturally or by a random cause in nature. Either organic or mechanic.
I denne collagen har jeg valgt å blande naturens bokstaver sammen med bokstaver som er menneskeskapt. Dette er for å skape en spenning of uforutsigbarhet i den ellers forutsigbare komposisjonen. Jeg har valgt en ganske stram komposisjon, hvor jeg har 1 cm mellom alle bildene, med unntak av de to siste radene, hvor det ble mer. For å "dekke til" dette tomrommet har jeg valgt å ha en mørk bakgrunn hvor man kan skimte snødekket natur. For å ikke ha en helt symmetrisk og stram komposisjon, har jeg valgt å la den første bokstaven være større og ta opp mer plass rundt seg.

In this collage I've decided to mix the letters of the nature together with the ones created by humans. This is to create a tension and an unpredictable feeling in the otherwise predictable composition. I've chosen a very traditional composition, where I have 1 cm between every picture with the exception of the two last rows, where it increased. To "cover" this emptiness, I chose a dark background where one could also spot  snowy nature. To break a bit with the symmetrical composition, I decided to let the first letter be bigger and take more space.

torsdag 28. januar 2016

Informasjonsplakat

Vi fikk i oppgave å lage en informasjonsplakat for å bli kjent med verktøyene i Photoshop. Her er mine plakater:

We got a task to make an information poster to get to know the tools in Photoshop. Here are my posters:

 

tirsdag 12. januar 2016

Manipulasjonsoppgave "Store Vennlige Kjempe"

Vi fikk i oppgave å illustrere kapittelet "HVEM" fra boken "Store Vennlige Kjempe" av Roald Dahl. Vi skulle fokusere på kjempen i oppgaven. Jeg har tatt alle bildene selv og manipulert dem sammen i Photoshop CS6. Her er illustrasjonen:

Our task was to illustrate the chapter "WHO" from the book "Big Friendly Giant" by Roald Dahl. We were going to focus on the giant in the task. I took all the pictures myself and edited them together in Photoshop CS6. Here is the illustration:

Siden den snakker om månen i kapitellet, antok jeg at det var natt. Jeg har valgt å illustrere slutten av kapittelet: "Hun løp tvers gjennom sovesalen, hoppet ned i sengen sin og gjemte seg under teppet. Der lå hun, sammenkrøpet og stille som en mus, og skalv over hele kroppen." Jeg ønsket å få frem frykten som Sofie føler da kjempen kommer bort til hennes vindu. Lyset kommer fra kjempens lysende øye.

I assume it takes place during the night, since the book talks about the moon in the same chapter. I chose to illustrate the end of the chapter: "Sophie gave a yelp and pulled back from the window. She flew across the dormitory and jumped into her bed and hid under the blanket. And there she crouched, still as a mouse, and tingling all over." I wanted to show the fear Sophie feels when the giant approaches her window. The lightsource is from the giant's glowing eye.