torsdag 10. desember 2015

Dører i Bergen

Vi fikk i oppgave lage en plakat av dører i Bergen. Plakaten min er 60x90 cm stor. Vi skulle også inkludere "Dører i Bergen" som en tekst. Her er mine to tidligste forslag:

Our task was to make a poster about doors in Bergen. My poster is 60x90 cm big. We were also going to include the text "Doors in Bergen" ("Dører i Bergen" in Norwegian). Here are the two earliest suggestions to the poster:


Etter jeg hadde laget dem fikk vi vite at vi skulle ha 20 dører. Jeg hadde 16 på den første og 15 på den andre. Jeg var veldig fornøyd med komposisjonen i plakat nummer 2, men måtte endre på den pga kravene til oppgaven. Denne plakaten er resultatet og svaret på oppgaven: 

After I made the posters, we got to know that we needed 20 doors on our posters. I had 16 on the first one and 15 on the second one. I was very happy about the composition in the second poster, but it had to be changed because of the criteria of the task. This is the final result:

Jeg liker ikke denne plakaten like godt, og jeg føler at teksten får for mye plass i forhold til det den burde få. Dørene forsvinner litt. Så når det gjelder komposisjon, så føler jeg at mine tidligere plakater er bedre. Når det gjelder å oppfylle kravene til oppgaven, føler jeg at den siste plakaten er bedre.

I don't like this poster as well, and I feel that the text gets too much space in comparison to what it should get. The doors kinda disappear a bit. I feel that when it comes to composition, my earlier posters (the ones at the top) are better. When it comes to fulfilling the task criteria, I personally like the last one better.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar